k.ú.: 739316 - Rantířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587788 - Rantířov NUTS5 CZ0632587788
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 831326
zahrada skleník-pařeniš. 1 105
zahrada 222 179128
travní p. 44 426669
lesní poz les s budovou 37 1516
lesní poz les(ne hospodář) 1 3634
lesní poz 26 941862
vodní pl. rybník 3 49959
vodní pl. tok přirozený 6 2334
vodní pl. tok umělý 3 6267
vodní pl. zamokřená pl. 1 3146
zast. pl. společný dvůr 1 35
zast. pl. 312 65841
ostat.pl. dráha 6 37690
ostat.pl. jiná plocha 58 51511
ostat.pl. manipulační pl. 24 45578
ostat.pl. neplodná půda 1 58
ostat.pl. ostat.komunikace 50 58094
ostat.pl. silnice 11 19209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9241
ostat.pl. zeleň 3 2189
Celkem KN 841 2735392
Par. DKM 841 2735392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 143
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 15
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 348
LV 291
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.06.2009 Zastavěné území
DKM-KPÚ 18.07.2006 1:1000 04.08.2006 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.06.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.