k.ú.: 739324 - Rapotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591581 - Rapotice NUTS5 CZ0634591581
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 2385940
zahrada 218 81547
ovoc. sad 3 7378
travní p. 156 308572
lesní poz ostat.komunikace 2 5317
lesní poz 28 657670
vodní pl. tok přirozený 5 6187
vodní pl. tok umělý 2 1062
vodní pl. zamokřená pl. 1 1943
zast. pl. 290 93809
ostat.pl. dráha 4 44917
ostat.pl. jiná plocha 47 304076
ostat.pl. manipulační pl. 46 39812
ostat.pl. neplodná půda 6 6654
ostat.pl. ostat.komunikace 74 91997
ostat.pl. silnice 10 55910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11439
ostat.pl. zeleň 35 35435
Celkem KN 1371 4139665
Par. DKM 696 3566974
Par. KMD 675 572691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 271
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 337
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.05.2020 extravilán
KMD 1:1000 01.08.2017 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.05.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 16.05.2022 13:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.