k.ú.: 739448 - Raspenava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564371 - Raspenava NUTS5 CZ0513564371
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 7026187
zahrada 1008 809550
ovoc. sad 2 8619
travní p. mez, stráň 2 7679
travní p. 1462 7931803
lesní poz les s budovou 1 92
lesní poz 587 22598487
vodní pl. nádrž umělá 11 148643
vodní pl. rybník 6 25204
vodní pl. tok přirozený 59 312455
vodní pl. tok umělý 53 33061
vodní pl. zamokřená pl. 15 53093
zast. pl. společný dvůr 39 20451
zast. pl. zbořeniště 79 34830
zast. pl. 1346 477914
ostat.pl. dráha 20 284866
ostat.pl. jiná plocha 281 406712
ostat.pl. manipulační pl. 93 113734
ostat.pl. neplodná půda 100 89656
ostat.pl. ostat.komunikace 634 594403
ostat.pl. pohřeb. 2 7055
ostat.pl. silnice 49 244758
ostat.pl. skládka 2 7881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 24339
ostat.pl. zeleň 27 17899
Celkem KN 6354 41279371
Par. DKM 6018 31983758
Par. KMD 336 9295613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 576
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 13
č.p. rod.dům 148
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 86
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 110
bez čp/če jiná st. 211
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 55
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1331
byt.z. byt 159
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 162
LV 1334
spoluvlastník 1949

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2017
KMD 1:1000 25.04.2017
S-SK GS 1:2880 1977 25.04.2017 Od 1977. Na části mimo a) THM Frýdlant 1972, b) FÚO2 Raspenava 1977.
FÚO 1:2000 31.12.1977 25.04.2017 Od 1977. Na části FUO2 Raspenava (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1972 25.04.2017 Od 1972. Na části THM Frýdlant (námitky 1972).
S-SK GS 1:2880 1972 31.12.1977 Od 1972. Na části mimo THM Frýdlant 1972.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1972 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 05:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.