k.ú.: 739502 - Raškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 549665 - Raškovice NUTS5 CZ0802549665
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 962 3512497
zahrada 639 534516
ovoc. sad 2 4876
travní p. 1125 2214797
lesní poz 290 940876
vodní pl. tok přirozený 107 303734
vodní pl. zamokřená pl. 18 9471
zast. pl. zbořeniště 33 3730
zast. pl. 1095 249368
ostat.pl. jiná plocha 325 211305
ostat.pl. manipulační pl. 32 65486
ostat.pl. neplodná půda 237 174726
ostat.pl. ostat.komunikace 427 234818
ostat.pl. silnice 86 118674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 35017
ostat.pl. zeleň 14 12065
Celkem KN 5403 8625956
Par. KMD 5403 8625956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 577
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 164
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 13
s roz.jed 1
Celkem BUD 1067
byt.z. byt 123
byt.z. garáž 45
obč.z. byt 20
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 190
LV 1325
spoluvlastník 2157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 16:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.