k.ú.: 739537 - Rašovice u Uhlířských Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534340 - Rašovice NUTS5 CZ0205534340
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2792761
zahrada 99 71749
ovoc. sad 3 27182
travní p. 140 746892
lesní poz ostat.komunikace 1 1463
lesní poz 19 1457897
vodní pl. nádrž umělá 2 5467
vodní pl. rybník 2 17280
vodní pl. tok přirozený 2 149
vodní pl. tok umělý 9 19674
zast. pl. společný dvůr 7 3102
zast. pl. zbořeniště 7 1812
zast. pl. 176 99756
ostat.pl. jiná plocha 43 64909
ostat.pl. manipulační pl. 12 5188
ostat.pl. neplodná půda 31 24203
ostat.pl. ostat.komunikace 79 136262
ostat.pl. pohřeb. 2 2615
ostat.pl. silnice 13 59230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1060
ostat.pl. zeleň 11 92911
Celkem KN 818 5631562
Par. DKM 447 5376111
Par. KMD 371 255451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 25
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 169
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 233
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2021
DKM-KPÚ 17.03.2006 1:1000 10.04.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2021 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 23:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.