k.ú.: 739553 - Rašovice u Týniště nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576859 - Týniště nad Orlicí NUTS5 CZ0524576859
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1017557
zahrada 106 83662
travní p. 72 131519
lesní poz les s budovou 4 163
lesní poz 100 5099858
vodní pl. nádrž přírodní 4 24574
vodní pl. tok přirozený 6 264
zast. pl. společný dvůr 1 53
zast. pl. 133 41505
ostat.pl. jiná plocha 15 1452
ostat.pl. manipulační pl. 12 15586
ostat.pl. neplodná půda 9 6606
ostat.pl. ostat.komunikace 73 56093
ostat.pl. silnice 3 67552
Celkem KN 690 6546444
Par. KMD 690 6546444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 134
LV 201
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2008
S-SK GS 1:2880 1840 19.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 15:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.