k.ú.: 739561 - Rašovice u Bučovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593532 - Rašovice NUTS5 CZ0646593532
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 901 4174623
vinice 2 1208
zahrada 407 201364
ovoc. sad 11 75871
travní p. 101 134194
lesní poz les(ne hospodář) 1 1410
lesní poz 5 42992
vodní pl. nádrž umělá 1 5069
vodní pl. tok přirozený 21 39499
vodní pl. tok umělý 9 4626
vodní pl. zamokřená pl. 9 11278
zast. pl. zbořeniště 16 1867
zast. pl. 400 130064
ostat.pl. jiná plocha 87 33843
ostat.pl. manipulační pl. 83 35433
ostat.pl. neplodná půda 148 171887
ostat.pl. ostat.komunikace 153 201445
ostat.pl. pohřeb. 10 4349
ostat.pl. silnice 8 34015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 15840
ostat.pl. zeleň 228 338827
Celkem KN 2610 5659704
Par. DKM 1349 5079115
Par. KMD 1261 580589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 216
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 364
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 515
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.11.2018
KMD 1:1000 26.09.2016 V intravilánu k.ú. Rašovice zavedena KMD (tj. ta část k.ú., kde nebyla KoPÚ)
DKM-KPÚ 19.10.2004 1:1000 19.10.2004 *) část k.ú. - extravilán - zavedení KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.09.2016 28.02.1824 1:2880,na části k.ú. - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.10.2004 část k.ú. - extravilán - zavedení KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 00:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.