k.ú.: 739588 - Haškovcova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563625 - Haškovcova Lhota NUTS5 CZ0317563625
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 1861582
zahrada 71 57630
travní p. 241 559139
lesní poz 60 316706
vodní pl. nádrž umělá 3 8743
vodní pl. tok přirozený 2 90242
vodní pl. tok umělý 7 460
vodní pl. zamokřená pl. 1 2985
zast. pl. 66 37197
ostat.pl. jiná plocha 23 16107
ostat.pl. manipulační pl. 13 12294
ostat.pl. neplodná půda 4 5158
ostat.pl. ostat.komunikace 48 50749
ostat.pl. silnice 2 19413
Celkem KN 874 3038405
Par. KMD 874 3038405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 63
LV 124
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2011
S-SK GS 1:2880 1828 05.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.