k.ú.: 739642 - Rataje u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505269 - Těšetice NUTS5 CZ0712505269
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 2922795
zahrada 113 80194
travní p. 7 11237
vodní pl. nádrž umělá 1 1817
vodní pl. tok přirozený 2 9337
zast. pl. zbořeniště 12 2401
zast. pl. 109 40721
ostat.pl. dráha 1 3685
ostat.pl. jiná plocha 31 22966
ostat.pl. manipulační pl. 2 3549
ostat.pl. ostat.komunikace 53 64673
ostat.pl. silnice 72 37027
Celkem KN 686 3200402
Par. DKM 686 3200402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 108
LV 210
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2004
S-SK ŠD 1:2500 1919 30.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1919


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.