k.ú.: 739651 - Malovidy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534358 - Rataje nad Sázavou NUTS5 CZ0205534358
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 99520
zahrada 87 60666
travní p. 105 832843
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 53 2645074
vodní pl. nádrž umělá 4 959
vodní pl. rybník 1 1238
vodní pl. tok přirozený 1 6508
vodní pl. zamokřená pl. 3 3652
zast. pl. společný dvůr 1 142
zast. pl. 142 29023
ostat.pl. dráha 4 57761
ostat.pl. jiná plocha 31 13741
ostat.pl. manipulační pl. 5 2600
ostat.pl. neplodná půda 23 19822
ostat.pl. ostat.komunikace 66 71175
ostat.pl. silnice 2 22491
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5090
Celkem KN 540 3872359
Par. KMD 540 3872359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 143
LV 150
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.05.2022 07:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.