k.ú.: 739677 - Rataje nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534358 - Rataje nad Sázavou NUTS5 CZ0205534358
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 3060145
zahrada 362 253527
ovoc. sad 17 57717
travní p. 435 1067110
lesní poz les s budovou 10 425
lesní poz 155 2275112
vodní pl. nádrž umělá 2 705
vodní pl. rybník 6 16995
vodní pl. tok přirozený 29 183250
vodní pl. tok umělý 8 7756
vodní pl. zamokřená pl. 1 20
zast. pl. společný dvůr 4 99
zast. pl. zbořeniště 10 1150
zast. pl. 576 125809
ostat.pl. dráha 23 158070
ostat.pl. jiná plocha 98 114342
ostat.pl. manipulační pl. 27 54505
ostat.pl. neplodná půda 200 173890
ostat.pl. ostat.komunikace 209 136809
ostat.pl. pohřeb. 2 7719
ostat.pl. silnice 13 162455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 69419
ostat.pl. zeleň 11 11207
Celkem KN 2657 7938236
Par. KMD 2657 7938236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 214
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 16
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 180
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 569
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 2
Celkem JED 20
LV 754
spoluvlastník 1100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2017
S-SK GS 1:2880 1841 27.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 15:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.