k.ú.: 739847 - Ratiboř u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544787 - Ratiboř NUTS5 CZ0723544787
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 21
orná půda 787 1551358
zahrada 679 405908
ovoc. sad 4 14233
travní p. mez, stráň 47 63447
travní p. 1339 2876515
lesní poz les s budovou 1 59
lesní poz 749 12703507
vodní pl. tok přirozený 69 153070
vodní pl. tok umělý 5 197
vodní pl. zamokřená pl. 3 1590
zast. pl. zbořeniště 16 1560
zast. pl. 972 191627
ostat.pl. jiná plocha 374 140047
ostat.pl. manipulační pl. 29 54799
ostat.pl. neplodná půda 331 214877
ostat.pl. ostat.komunikace 344 248027
ostat.pl. pohřeb. 3 3524
ostat.pl. silnice 104 107165
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16266
ostat.pl. zeleň 6 358
Celkem KN 5868 18748155
Par. DKM 10 1766
Par. KMD 5858 18746389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 581
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 136
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 945
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 10
Celkem JED 45
LV 1150
spoluvlastník 2082

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.