k.ú.: 739871 - Ratibořice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 4578457
zahrada 102 95156
ovoc. sad 4 8824
travní p. 89 313587
lesní poz 43 867825
vodní pl. nádrž umělá 2 3184
vodní pl. rybník 5 96190
vodní pl. tok přirozený 1 891
vodní pl. tok umělý 15 19870
zast. pl. 152 82140
ostat.pl. dráha 1 969
ostat.pl. jiná plocha 71 59282
ostat.pl. manipulační pl. 13 40831
ostat.pl. neplodná půda 2 5236
ostat.pl. ostat.komunikace 58 172728
ostat.pl. silnice 10 22966
ostat.pl. skládka 2 7494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7632
ostat.pl. zeleň 3 5357
Celkem KN 832 6388619
Par. DKM 832 6388619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 42
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 140
LV 175
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2018
DKM-KPÚ 25.03.2010 1:1000 25.03.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824 19.12.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.