k.ú.: 740021 - Rejčkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568601 - Dolní Město NUTS5 CZ0631568601
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 1022124
zahrada 59 73832
travní p. 245 799494
lesní poz les s budovou 2 62
lesní poz 149 2572679
vodní pl. nádrž umělá 6 3406
vodní pl. rybník 6 21929
vodní pl. tok umělý 1 2112
vodní pl. zamokřená pl. 1 208
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 105 31489
ostat.pl. jiná plocha 22 12093
ostat.pl. manipulační pl. 12 17620
ostat.pl. neplodná půda 201 76776
ostat.pl. ostat.komunikace 80 60756
ostat.pl. pohřeb. 1 237
ostat.pl. silnice 4 32817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1814
Celkem KN 1127 4729614
Par. KMD 1127 4729614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 100
LV 142
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 28.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 01:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.