k.ú.: 740039 - Rejchartice u Šumperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553395 - Rejchartice NUTS5 CZ0715553395
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 747174
zahrada 120 105718
travní p. 342 2621035
lesní poz les(ne hospodář) 2 10720
lesní poz 388 2948934
vodní pl. nádrž přírodní 1 388
vodní pl. tok přirozený 9 9584
vodní pl. tok umělý 30 16676
vodní pl. zamokřená pl. 22 29002
zast. pl. zbořeniště 11 5759
zast. pl. 90 28001
ostat.pl. jiná plocha 36 42831
ostat.pl. manipulační pl. 30 18629
ostat.pl. neplodná půda 124 73476
ostat.pl. ostat.komunikace 152 106551
ostat.pl. pohřeb. 1 1369
ostat.pl. silnice 4 31154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4512
Celkem KN 1474 6801513
PK 2 65028
GP 40 358259
Celkem ZE 42 423287
Par. KMD 1474 6801513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 86
LV 115
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.