k.ú.: 740110 - Velký Radkov I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 27 15185
ovoc. sad 1 1911
travní p. 42 696148
lesní poz les(ne hospodář) 2 9180
lesní poz 53 370314
vodní pl. rybník 1 225
vodní pl. tok přirozený 1 958
zast. pl. zbořeniště 6 1709
zast. pl. 22 5926
ostat.pl. jiná plocha 12 2636
ostat.pl. neplodná půda 22 96302
ostat.pl. ostat.komunikace 28 37594
Celkem KN 217 1238088
Par. DKM 108 915240
Par. KMD 109 322848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 22
LV 34
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2016
DKM-KPÚ 16.11.2016 1:1000 16.11.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 12:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.