k.ú.: 740152 - Kordula - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594725 - Rešice NUTS5 CZ0647594725
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 860097
zahrada 19 16911
travní p. 16 54278
lesní poz 8 11898
vodní pl. tok přirozený 6 34749
zast. pl. zbořeniště 1 285
zast. pl. 27 19374
ostat.pl. jiná plocha 13 13863
ostat.pl. manipulační pl. 1 3593
ostat.pl. neplodná půda 9 5080
ostat.pl. ostat.komunikace 31 32651
ostat.pl. silnice 1 20655
Celkem KN 225 1073434
Par. KMD 225 1073434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 27
LV 50
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2009
S-SK ŠD 1:2500 1938 06.10.2009 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 06.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 18:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.