k.ú.: 740161 - Rešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594725 - Rešice NUTS5 CZ0647594725
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 768 5361011
zahrada 134 90855
ovoc. sad 9 32873
travní p. 61 199666
lesní poz les s budovou 8 369
lesní poz 56 2611840
vodní pl. nádrž umělá 3 1944
vodní pl. tok přirozený 15 79883
vodní pl. tok umělý 17 22815
vodní pl. zamokřená pl. 2 471
zast. pl. společný dvůr 7 1592
zast. pl. zbořeniště 11 1880
zast. pl. 225 101892
ostat.pl. jiná plocha 71 29087
ostat.pl. manipulační pl. 23 36803
ostat.pl. neplodná půda 48 38270
ostat.pl. ostat.komunikace 118 214709
ostat.pl. silnice 3 48633
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11188
ostat.pl. zeleň 3 7315
Celkem KN 1586 8893096
Par. KMD 1586 8893096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 137
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 48
Celkem BUD 228
LV 297
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2009
S-SK ŠD 1:2500 1939 27.11.2009 část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1825 27.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 11:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.