k.ú.: 740250 - Horní Ročov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566667 - Ročov NUTS5 CZ0424566667
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 393 1846489
chmelnice 228 1092508
zahrada 232 141829
ovoc. sad 23 92021
travní p. 277 1062487
lesní poz 21 398415
vodní pl. nádrž umělá 21 14692
vodní pl. tok přirozený 16 7908
vodní pl. zamokřená pl. 2 2805
zast. pl. společný dvůr 17 1339
zast. pl. zbořeniště 11 3266
zast. pl. 293 116655
ostat.pl. jiná plocha 29 7338
ostat.pl. manipulační pl. 54 42955
ostat.pl. neplodná půda 112 115123
ostat.pl. ostat.komunikace 124 114609
ostat.pl. pohřeb. 2 2156
ostat.pl. silnice 9 75303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9315
ostat.pl. zeleň 51 2378
Celkem KN 1916 5149591
Par. KMD 1916 5149591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 203
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 288
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 379
spoluvlastník 619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 26.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 09:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.