k.ú.: 740276 - Rodinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561789 - Rodinov NUTS5 CZ0633561789
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 2653640
zahrada 111 66675
travní p. 209 1306379
lesní poz ostat.komunikace 1 2271
lesní poz 251 1507925
vodní pl. nádrž umělá 2 8744
vodní pl. rybník 12 57468
vodní pl. tok přirozený 12 15651
vodní pl. tok umělý 2 414
vodní pl. zamokřená pl. 3 3278
zast. pl. společný dvůr 16 5979
zast. pl. 177 67702
ostat.pl. jiná plocha 57 26133
ostat.pl. manipulační pl. 81 111117
ostat.pl. neplodná půda 42 71253
ostat.pl. ostat.komunikace 67 134136
ostat.pl. silnice 10 40151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3497
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 1173 6082539
Par. DKM 758 5854274
Par. KMD 415 228265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 150
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 174
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 18.07.2014
S-SK GS 1:2880 1829 24.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 21.05.2022 20:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.