k.ú.: 740331 - Jindřiš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547085 - Rodvínov NUTS5 CZ0313547085
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1926873
zahrada 114 66287
travní p. mez, stráň 4 2881
travní p. 332 1209135
lesní poz les s budovou 2 79
lesní poz ostat.komunikace 3 1500
lesní poz 212 1684033
vodní pl. nádrž umělá 13 54929
vodní pl. rybník 27 106994
vodní pl. tok přirozený 34 62347
vodní pl. tok umělý 41 14121
vodní pl. zamokřená pl. 23 38966
zast. pl. 191 51017
ostat.pl. dráha 6 35682
ostat.pl. jiná plocha 150 127779
ostat.pl. manipulační pl. 45 46254
ostat.pl. neplodná půda 49 70907
ostat.pl. ostat.komunikace 192 154843
ostat.pl. silnice 15 16221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 19154
ostat.pl. zeleň 1 189
Celkem KN 1626 5690191
Par. DKM 1626 5690191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 24
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 185
LV 262
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
DKM 1:1000 01.11.2013
ZMVM 1:2000 01.01.1993 10.12.2013 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.