k.ú.: 740365 - Oleško u Rohatců - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 542440 - Oleško NUTS5 CZ0423542440
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 1135890
zahrada 37 21074
ovoc. sad 2 4018
travní p. 2 1647
lesní poz 110 1697492
vodní pl. nádrž přírodní 1 1058
vodní pl. tok přirozený 3 7792
zast. pl. společný dvůr 1 429
zast. pl. zbořeniště 4 4702
zast. pl. 87 33899
ostat.pl. dráha 5 37739
ostat.pl. jiná plocha 17 26348
ostat.pl. manipulační pl. 34 70973
ostat.pl. neplodná půda 6 5672
ostat.pl. ostat.komunikace 79 91135
ostat.pl. silnice 2 11133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 113930
ostat.pl. zeleň 2 1506
Celkem KN 482 3266437
Par. KMD 482 3266437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 80
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 97
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 14.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.