k.ú.: 740373 - Rohatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564893 - Hrobce NUTS5 CZ0423564893
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 5296036
zahrada 96 45197
ovoc. sad 2 5607
travní p. 10 53991
lesní poz 20 94854
vodní pl. nádrž přírodní 2 648
vodní pl. tok přirozený 1 580
vodní pl. tok umělý 12 68327
vodní pl. zamokřená pl. 1 15733
zast. pl. společný dvůr 5 1136
zast. pl. zbořeniště 8 1822
zast. pl. 136 67256
ostat.pl. dráha 4 2208
ostat.pl. jiná plocha 35 26176
ostat.pl. manipulační pl. 17 22807
ostat.pl. neplodná půda 34 50420
ostat.pl. ostat.komunikace 54 97249
ostat.pl. silnice 11 60986
ostat.pl. zeleň 4 2043
Celkem KN 795 5913076
Par. DKM 532 5773890
Par. KMD 263 139186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 107
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 132
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 262
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2017
DKM-KPÚ 12.12.2006 1:1000 22.12.2006 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 29.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.