k.ú.: 740381 - Rohatec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586528 - Rohatec NUTS5 CZ0645586528
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4408 7717625
vinice 221 106695
zahrada 1169 649685
ovoc. sad 7 29299
travní p. 526 888715
lesní poz les(ne hospodář) 10 85747
lesní poz 477 4012723
vodní pl. nádrž umělá 28 79399
vodní pl. tok přirozený 404 851243
vodní pl. tok umělý 20 38101
vodní pl. zamokřená pl. 28 43010
zast. pl. společný dvůr 44 6261
zast. pl. zbořeniště 14 4177
zast. pl. 1707 579882
ostat.pl. dráha 25 366658
ostat.pl. jiná plocha 473 598865
ostat.pl. manipulační pl. 139 413188
ostat.pl. neplodná půda 216 99937
ostat.pl. ostat.komunikace 1492 637780
ostat.pl. pohřeb. 1 8136
ostat.pl. silnice 86 176973
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 29161
ostat.pl. zeleň 18 25799
Celkem KN 11519 17449059
Par. DKM 11519 17449059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 449
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 705
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 38
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 1632
byt.z. byt 77
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 13
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 128
LV 2707
spoluvlastník 4591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.11.2009 1:1000 02.11.2009 *) Na části k.ú.
DKM 1:1000 14.01.2009 Na části k.ú.
ZMVM 1:2000 01.01.1978 14.01.2009 THM, číselně zpracovávané všechny změny od 1.1.1978 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 24.05.2022 18:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.