k.ú.: 740497 - Rohozná u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587796 - Rohozná NUTS5 CZ0632587796
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 4095776
zahrada 247 125102
ovoc. sad 1 19833
travní p. 457 2201941
lesní poz les s budovou 20 749
lesní poz 192 4009151
vodní pl. nádrž umělá 2 838
vodní pl. rybník 14 99012
vodní pl. tok přirozený 24 12276
vodní pl. tok umělý 39 21035
vodní pl. zamokřená pl. 4 15461
zast. pl. 365 120661
ostat.pl. jiná plocha 187 106499
ostat.pl. manipulační pl. 30 33456
ostat.pl. neplodná půda 214 209045
ostat.pl. ostat.komunikace 202 324651
ostat.pl. silnice 12 43783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1297
ostat.pl. zeleň 6 354
Celkem KN 2344 11440920
Par. DKM 1160 7144329
Par. KMD 1184 4296591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 76
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 371
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 440
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.10.2017
KM-D 1:2000 10.11.2000 19.12.2017
S-SK GS 1:2880 1829 10.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 08:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.