k.ú.: 740527 - Rohoznice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575569 - Rohoznice NUTS5 CZ0532575569
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 2187887
zahrada 144 92857
travní p. 22 56554
lesní poz 41 822266
vodní pl. nádrž přírodní 1 924
vodní pl. rybník 1 19184
vodní pl. tok přirozený 14 4934
vodní pl. tok umělý 12 16519
zast. pl. 141 73491
ostat.pl. dálnice 1 14729
ostat.pl. jiná plocha 25 18486
ostat.pl. manipulační pl. 15 29219
ostat.pl. ostat.komunikace 64 56065
ostat.pl. pohřeb. 1 1203
ostat.pl. silnice 32 25846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8193
ostat.pl. zeleň 9 55398
Celkem KN 732 3483755
Par. DKM 732 3483755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 139
LV 197
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2009
DKM-KPÚ 14.05.2008 1:1000 12.06.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 13:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.