k.ú.: 740560 - Rochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565547 - Rochov NUTS5 CZ0423565547
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 2883112
zahrada 58 24936
ovoc. sad 2 5432
travní p. 42 50942
lesní poz 1 804
vodní pl. nádrž umělá 2 711
vodní pl. tok přirozený 3 825
vodní pl. tok umělý 1 18
zast. pl. zbořeniště 5 1027
zast. pl. 85 42046
ostat.pl. dálnice 50 113025
ostat.pl. jiná plocha 17 29294
ostat.pl. manipulační pl. 5 6393
ostat.pl. neplodná půda 58 38045
ostat.pl. ostat.komunikace 83 63418
ostat.pl. silnice 12 27367
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7955
ostat.pl. zeleň 2 494
Celkem KN 798 3295844
Par. KMD 798 3295844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 78
LV 129
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1843 08.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.