k.ú.: 740608 - Janské Údolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545431 - Brloh NUTS5 CZ0312545431
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 578214
zahrada 77 94072
ovoc. sad 2 6411
travní p. 232 1913568
lesní poz 108 10676796
vodní pl. tok umělý 3 212
zast. pl. společný dvůr 1 177
zast. pl. zbořeniště 4 753
zast. pl. 94 33515
ostat.pl. jiná plocha 29 21915
ostat.pl. manipulační pl. 3 1318
ostat.pl. neplodná půda 174 264740
ostat.pl. ostat.komunikace 91 100056
ostat.pl. silnice 3 33272
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 703
Celkem KN 889 13725722
Par. KMD 889 13725722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 94
LV 150
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2017
KM-D 1:1000 15.12.2003 26.04.2017
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 13:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.