k.ú.: 740624 - Rojšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545431 - Brloh NUTS5 CZ0312545431
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 2362132
zahrada 45 50703
travní p. 37 276812
lesní poz 123 701419
vodní pl. nádrž umělá 2 637
vodní pl. rybník 2 5124
vodní pl. tok přirozený 5 26075
vodní pl. tok umělý 8 12422
vodní pl. zamokřená pl. 6 20962
zast. pl. zbořeniště 8 2528
zast. pl. 68 26108
ostat.pl. jiná plocha 54 69706
ostat.pl. manipulační pl. 12 17753
ostat.pl. neplodná půda 29 30582
ostat.pl. ostat.komunikace 40 67804
ostat.pl. silnice 4 42257
ostat.pl. zeleň 1 15
Celkem KN 539 3713039
Par. DKM 539 3713039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 68
LV 108
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.07.2005 1:1000 18.07.2005 *)
DKM 1:1000 11.07.2005
ZMVM 1:2000 01.10.1993 11.07.2005
THM-V 1:2000 01.01.1969 11.07.2005
S-SK GS 1:2880 1827 01.10.1993


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.