k.ú.: 740675 - Rokle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563331 - Rokle NUTS5 CZ0422563331
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 4231803
zahrada 99 103702
ovoc. sad 2 5686
travní p. 371 6113341
lesní poz les s budovou 4 386
lesní poz les(ne hospodář) 24 235112
lesní poz 51 490310
vodní pl. nádrž umělá 14 211486
vodní pl. tok přirozený 18 450790
vodní pl. tok umělý 8 6224
vodní pl. zamokřená pl. 3 7390
zast. pl. společný dvůr 38 7976
zast. pl. zbořeniště 39 14596
zast. pl. 428 118388
ostat.pl. dráha 4 68808
ostat.pl. jiná plocha 157 177334
ostat.pl. manipulační pl. 269 355276
ostat.pl. neplodná půda 323 587206
ostat.pl. ostat.komunikace 170 201826
ostat.pl. pohřeb. 1 1471
ostat.pl. silnice 28 120738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 16957
ostat.pl. zeleň 68 42889
Celkem KN 2356 13569695
Par. DKM 2356 13569695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 5
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 159
č.e. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 424
LV 395
spoluvlastník 525

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.1997
THM-V 1:2000 01.05.1981 14.08.1997
THM-V 1:2000 31.12.1969 30.04.1981
S-SK GS 1:2880 1895 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.