k.ú.: 740829 - Borek u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559717 - Rokycany NUTS5 CZ0326559717
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 1005180
zahrada 203 150751
travní p. 233 388018
lesní poz 24 324221
vodní pl. nádrž umělá 9 9033
vodní pl. rybník 8 184473
vodní pl. tok přirozený 7 8264
vodní pl. tok umělý 62 20069
vodní pl. zamokřená pl. 12 9835
zast. pl. 256 75472
ostat.pl. dráha 1 17504
ostat.pl. dálnice 2 105420
ostat.pl. jiná plocha 50 19149
ostat.pl. manipulační pl. 3 11252
ostat.pl. neplodná půda 39 28467
ostat.pl. ostat.komunikace 94 77044
ostat.pl. silnice 8 16074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4782
ostat.pl. zeleň 5 6130
Celkem KN 1250 2461138
Par. DKM 1250 2461138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 69
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 252
LV 320
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2007
ZMVM 1:1000 24.02.1983 21.03.2007 ML v měřítku 1:1000 a 1:2000
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.