k.ú.: 740853 - Horní Rokytá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 529605 - Rokytá NUTS5 CZ0207529605
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 2142451
zahrada 100 100916
ovoc. sad 6 22975
travní p. 225 2152723
lesní poz 51 560467
vodní pl. tok umělý 2 567
zast. pl. zbořeniště 8 3965
zast. pl. 119 54769
ostat.pl. jiná plocha 31 21752
ostat.pl. manipulační pl. 35 24616
ostat.pl. neplodná půda 149 150069
ostat.pl. ostat.komunikace 115 193975
ostat.pl. pohřeb. 1 1163
ostat.pl. silnice 6 23401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15168
ostat.pl. zeleň 13 22393
Celkem KN 934 5491370
PK 21 19488
GP 1 10364
Celkem ZE 22 29852
Par. DKM 343 4608236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 12
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 117
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 137
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.04.2020 1:1000 20.05.2020 *) KPÚ na části území
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 16.05.2022 06:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.