k.ú.: 740888 - Rokytnice u Slavičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 556980 - Rokytnice NUTS5 CZ0724556980
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1307 3238120
zahrada 185 127626
ovoc. sad 4 30827
travní p. mez, stráň 1 672
travní p. 424 951785
lesní poz 564 3378620
vodní pl. nádrž umělá 2 1229
vodní pl. tok přirozený 89 50422
vodní pl. tok umělý 1 75
vodní pl. zamokřená pl. 8 7181
zast. pl. zbořeniště 4 1822
zast. pl. 322 133469
ostat.pl. jiná plocha 99 36069
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 549
ostat.pl. manipulační pl. 104 76949
ostat.pl. neplodná půda 170 122118
ostat.pl. ostat.komunikace 285 132565
ostat.pl. silnice 43 29028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10582
ostat.pl. zeleň 5 1041
Celkem KN 3620 8330749
Par. KMD 3620 8330749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 114
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 299
LV 388
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 06:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.