k.ú.: 740918 - Františkov v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577456 - Rokytnice nad Jizerou NUTS5 CZ0514577456
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 76832
zahrada 13 7361
ovoc. sad 3 12996
travní p. 390 1247062
lesní poz les(ne hospodář) 74 1249132
lesní poz 1 2219
vodní pl. nádrž umělá 4 152
vodní pl. zamokřená pl. 1 21
zast. pl. zbořeniště 7 640
zast. pl. 119 17789
ostat.pl. jiná plocha 12 1901
ostat.pl. manipulační pl. 5 5514
ostat.pl. neplodná půda 123 31089
ostat.pl. ostat.komunikace 80 46503
ostat.pl. silnice 2 10766
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10368
Celkem KN 859 2720345
Par. KMD 859 2720345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 11
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 111
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 141
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.