k.ú.: 740969 - Rokytno v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577456 - Rokytnice nad Jizerou NUTS5 CZ0514577456
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 14026
zahrada 20 16172
travní p. mez, stráň 1 83
travní p. 550 1412255
lesní poz les(ne hospodář) 412 12168831
lesní poz 64 264271
vodní pl. tok přirozený 8 58517
zast. pl. společný dvůr 4 778
zast. pl. zbořeniště 12 867
zast. pl. 201 36491
ostat.pl. jiná plocha 18 4056
ostat.pl. manipulační pl. 10 4929
ostat.pl. neplodná půda 127 24645
ostat.pl. ostat.komunikace 177 124034
ostat.pl. silnice 3 18038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11558
ostat.pl. zeleň 1 345
Celkem KN 1623 14159896
Par. KMD 1623 14159896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 7
č.p. ubyt.zař 8
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 190
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 22
Celkem JED 53
LV 276
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.