k.ú.: 740993 - Rokytnice nad Rokytnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591611 - Rokytnice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634591611
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 5277325
zahrada 336 248746
ovoc. sad 10 46420
travní p. 309 475063
lesní poz 61 1317970
vodní pl. nádrž umělá 9 18918
vodní pl. tok přirozený 16 16335
vodní pl. tok umělý 41 46406
zast. pl. společný dvůr 3 761
zast. pl. zbořeniště 10 2149
zast. pl. 422 151838
ostat.pl. jiná plocha 56 41395
ostat.pl. manipulační pl. 68 54689
ostat.pl. neplodná půda 46 47065
ostat.pl. ostat.komunikace 140 183862
ostat.pl. pohřeb. 2 3885
ostat.pl. silnice 23 112180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23451
ostat.pl. zeleň 2 6681
Celkem KN 2048 8075139
Par. DKM 2048 8075139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 228
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 420
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
Celkem JED 32
LV 538
spoluvlastník 725

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.02.2008
Ost. 1:2500 31.12.1942 08.02.2008
S-SK ŠS 1:2880 1824 08.02.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 14:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.