k.ú.: 741027 - Horní Rokytnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576701 - Rokytnice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576701
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 330
zahrada 65 92771
travní p. mez, stráň 14 17419
travní p. 208 3110897
lesní poz les(ne hospodář) 2 999572
lesní poz ostat.komunikace 2 2239
lesní poz 139 6090809
vodní pl. nádrž přírodní 1 345
vodní pl. tok přirozený 33 40750
vodní pl. tok umělý 2 391
vodní pl. zamokřená pl. 4 7689
zast. pl. zbořeniště 3 1554
zast. pl. 78 34685
ostat.pl. jiná plocha 49 71294
ostat.pl. manipulační pl. 5 6750
ostat.pl. mez, stráň 1 1292
ostat.pl. neplodná půda 4 3360
ostat.pl. ostat.komunikace 61 87365
ostat.pl. silnice 7 87814
Celkem KN 679 10657326
Par. DKM 679 10657326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 77
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 108
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.07.1987 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 10:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.