k.ú.: 741043 - Prostřední Rokytnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576701 - Rokytnice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576701
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1251
zahrada 76 91921
travní p. mez, stráň 4 4302
travní p. 187 2561264
lesní poz les(ne hospodář) 1 333981
lesní poz 60 786703
vodní pl. nádrž přírodní 2 3458
vodní pl. tok přirozený 11 37003
vodní pl. zamokřená pl. 1 23210
zast. pl. společný dvůr 1 2302
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 94 27600
ostat.pl. jiná plocha 86 55378
ostat.pl. manipulační pl. 10 31891
ostat.pl. ostat.komunikace 89 52886
ostat.pl. silnice 2 14553
ostat.pl. zamokřená pl. 1 7411
Celkem KN 628 4035156
Par. DKM 628 4035156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 91
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 119
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.07.1987 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 05:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.