k.ú.: 741078 - Rokytno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575577 - Rokytno NUTS5 CZ0532575577
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1277 4957784
zahrada 373 168246
travní p. 378 744129
lesní poz 190 667233
vodní pl. nádrž přírodní 1 1039
vodní pl. nádrž umělá 1 2134
vodní pl. rybník 3 30671
vodní pl. tok přirozený 88 27100
vodní pl. tok umělý 348 66505
vodní pl. zamokřená pl. 2 3879
zast. pl. společný dvůr 1 128
zast. pl. 359 142674
ostat.pl. jiná plocha 110 38888
ostat.pl. manipulační pl. 107 120950
ostat.pl. neplodná půda 18 14723
ostat.pl. ostat.komunikace 328 147403
ostat.pl. silnice 16 53469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1421
ostat.pl. zeleň 9 9741
Celkem KN 3610 7198117
Par. KMD 3610 7198117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 148
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 345
byt.z. byt 14
obč.z. byt 13
obč.z. garáž 2
Celkem JED 29
LV 487
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 13:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.