k.ú.: 741175 - Roprachtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577464 - Roprachtice NUTS5 CZ0514577464
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 950 5483243
zahrada 73 71521
ovoc. sad 5 15948
travní p. mez, stráň 2 727
travní p. 1680 3247906
lesní poz 688 2089058
vodní pl. nádrž umělá 4 3136
vodní pl. rybník 1 1664
vodní pl. tok přirozený 47 12560
vodní pl. zamokřená pl. 3 5369
zast. pl. společný dvůr 5 1272
zast. pl. zbořeniště 34 3739
zast. pl. 417 86108
ostat.pl. jiná plocha 25 3955
ostat.pl. manipulační pl. 107 78668
ostat.pl. neplodná půda 154 68555
ostat.pl. ostat.komunikace 304 336693
ostat.pl. pohřeb. 1 1687
ostat.pl. silnice 47 96697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2662
ostat.pl. zeleň 1 22
Celkem KN 4552 11611190
Par. DKM 1 592
Par. KMD 4551 11610598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 78
bez čp/če zem.used 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 399
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 517
spoluvlastník 1019

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.