k.ú.: 741183 - Roseč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 508004 - Roseč NUTS5 CZ0313508004
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 3066409
zahrada 111 59548
travní p. 178 1057713
lesní poz 144 762954
vodní pl. nádrž umělá 3 536
vodní pl. rybník 10 42391
vodní pl. tok umělý 32 24028
vodní pl. zamokřená pl. 37 90148
zast. pl. společný dvůr 2 141
zast. pl. 141 58455
ostat.pl. jiná plocha 67 80225
ostat.pl. manipulační pl. 38 42359
ostat.pl. neplodná půda 54 40833
ostat.pl. ostat.komunikace 80 111247
ostat.pl. pohřeb. 1 2412
ostat.pl. silnice 4 20085
ostat.pl. zeleň 15 4066
Celkem KN 1043 5463550
PK 284 1955955
GP 37 246288
Celkem ZE 321 2202243
Par. KMD 594 1001694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 55
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 136
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 164
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 21.05.2022 18:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.