k.ú.: 741191 - Rosice u Chrasti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572179 - Rosice NUTS5 CZ0531572179
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1416 6738377
zahrada 448 235494
ovoc. sad 94 410790
travní p. 85 178057
lesní poz 38 29685
vodní pl. nádrž přírodní 1 3911
vodní pl. tok přirozený 101 59157
zast. pl. společný dvůr 4 166
zast. pl. 507 214583
ostat.pl. dráha 7 26275
ostat.pl. jiná plocha 194 173439
ostat.pl. manipulační pl. 49 62481
ostat.pl. neplodná půda 132 97887
ostat.pl. ostat.komunikace 253 121259
ostat.pl. pohřeb. 3 4538
ostat.pl. silnice 15 135583
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 22038
ostat.pl. zeleň 28 21982
Celkem KN 3397 8535702
Par. KMD 3397 8535702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 247
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 494
byt.z. byt 58
obč.z. byt 6
Celkem JED 64
LV 777
spoluvlastník 1345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 15.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.