k.ú.: 741451 - Karlov u Roškopova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573507 - Stará Paka NUTS5 CZ0522573507
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 654762
zahrada 93 46762
travní p. 324 814458
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 78 590329
vodní pl. nádrž přírodní 1 340
vodní pl. tok přirozený 22 9806
vodní pl. zamokřená pl. 1 61
zast. pl. společný dvůr 3 437
zast. pl. zbořeniště 4 766
zast. pl. 74 24365
ostat.pl. jiná plocha 39 22028
ostat.pl. manipulační pl. 3 3050
ostat.pl. neplodná půda 44 23829
ostat.pl. ostat.komunikace 78 35537
ostat.pl. pohřeb. 1 1035
ostat.pl. silnice 3 28487
Celkem KN 902 2256072
Par. KMD 902 2256072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 68
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 119
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.01.2013
S-SK GS 1:2880 1842 15.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 06:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.