k.ú.: 741485 - Roštění - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588946 - Roštění NUTS5 CZ0721588946
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 679 5079282
zahrada 325 286339
ovoc. sad 14 86814
travní p. 166 514077
lesní poz 143 362941
vodní pl. nádrž umělá 9 11049
vodní pl. tok přirozený 29 38938
vodní pl. tok umělý 1 443
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 25
zast. pl. zbořeniště 1 143
zast. pl. 383 143511
ostat.pl. jiná plocha 70 79668
ostat.pl. manipulační pl. 9 2315
ostat.pl. neplodná půda 9 6894
ostat.pl. ostat.komunikace 202 190396
ostat.pl. pohřeb. 1 3946
ostat.pl. silnice 30 38283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23708
ostat.pl. zeleň 1 16
Celkem KN 2077 6868788
Par. DKM 2077 6868788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 242
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 362
LV 467
spoluvlastník 751

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2006
S-SK ŠD 1:2500 1923 15.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1923 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 21:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.