k.ú.: 741574 - Roučkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548511 - Pacov NUTS5 CZ0633548511
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 3597741
zahrada 91 70025
travní p. 130 704742
lesní poz ostat.komunikace 3 12246
lesní poz 208 1904196
vodní pl. rybník 13 89211
vodní pl. tok přirozený 20 42581
vodní pl. tok umělý 3 5142
zast. pl. společný dvůr 22 7198
zast. pl. 106 55782
ostat.pl. jiná plocha 35 62867
ostat.pl. manipulační pl. 53 24464
ostat.pl. neplodná půda 13 27179
ostat.pl. ostat.komunikace 82 198412
ostat.pl. silnice 11 61554
ostat.pl. skládka 2 77311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2978
Celkem KN 976 6943629
Par. DKM 685 6762494
Par. KMD 291 181135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 103
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 200
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 15.07.2017 1:1000 28.07.2017 *)
S-SK GS 1:2880 1829 26.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 21.05.2022 21:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.