k.ú.: 741591 - Roudná nad Lužnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553018 - Roudná NUTS5 CZ0317553018
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 1184502
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 336 247046
travní p. 272 532437
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 52 697031
vodní pl. nádrž přírodní 4 49546
vodní pl. nádrž umělá 2 1753
vodní pl. tok přirozený 6 165892
vodní pl. tok umělý 27 9639
vodní pl. zamokřená pl. 3 865
zast. pl. 538 120968
ostat.pl. dráha 30 93914
ostat.pl. jiná plocha 159 76662
ostat.pl. manipulační pl. 61 52562
ostat.pl. neplodná půda 8 1992
ostat.pl. ostat.komunikace 153 146603
ostat.pl. pohřeb. 1 3790
ostat.pl. silnice 13 128695
ostat.pl. skládka 1 245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 83144
ostat.pl. zeleň 63 54508
Celkem KN 2009 3651847
Par. DKM 2009 3651847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 10
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 105
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 117
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 523
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 561
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.06.2013 1:1000 11.06.2013 *)
DKM 1:1000 25.08.2009
ZMVM 1:2000 16.04.1986 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1828 16.04.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.05.2022 14:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.