k.ú.: 741621 - Vidov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535737 - Vidov NUTS5 CZ0311535737
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 443778
zahrada 179 55508
ovoc. sad 3 493
travní p. 76 104667
lesní poz 50 115476
vodní pl. nádrž umělá 2 6147
vodní pl. tok přirozený 2 69013
vodní pl. tok umělý 14 11051
vodní pl. zamokřená pl. 1 6035
zast. pl. společný dvůr 1 742
zast. pl. zbořeniště 2 134
zast. pl. 246 38573
ostat.pl. dráha 10 38262
ostat.pl. jiná plocha 142 151926
ostat.pl. manipulační pl. 77 50938
ostat.pl. neplodná půda 37 27528
ostat.pl. ostat.komunikace 105 72752
ostat.pl. silnice 11 13113
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4617
ostat.pl. zeleň 15 19705
Celkem KN 1179 1230458
Par. DKM 1179 1230458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 240
byt.z. byt 72
byt.z. garáž 1
Celkem JED 73
LV 404
spoluvlastník 612

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.04.2009 1:1000 29.04.2009 *) KPÚ - DKM již na celém území
DKM 1:1000 10.02.2009 část mimo KPÚ
THM-G 1:2000 01.01.1973 29.04.2009 THM gr.Od 10.02.2009 jen v prostoru KPÚ.
THM-V 1:2000 01.01.1973 10.02.2009
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.