k.ú.: 741647 - Roudnice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565555 - Roudnice nad Labem NUTS5 CZ0423565555
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1892 7284284
vinice 1 2063
zahrada 1759 894736
ovoc. sad foto. elektrárna 2 10070
ovoc. sad 176 598953
travní p. 90 58133
lesní poz 24 305833
vodní pl. nádrž přírodní 1 1008
vodní pl. tok přirozený 78 386986
zast. pl. společný dvůr 85 96795
zast. pl. zbořeniště 87 30538
zast. pl. 4158 1078355
ostat.pl. dráha 54 278960
ostat.pl. jiná plocha 456 497334
ostat.pl. manipulační pl. 279 350360
ostat.pl. neplodná půda 231 199781
ostat.pl. ost.dopravní pl. 47 386399
ostat.pl. ostat.komunikace 725 636671
ostat.pl. pohřeb. 5 39116
ostat.pl. silnice 110 268433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 95 188935
ostat.pl. zeleň 177 273244
Celkem KN 10532 13866987
Par. DKM 10532 13866987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1381
č.p. byt.dům 136
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 41
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 483
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 188
č.e. jiná st. 38
č.e. rod.rekr 157
č.e. zem.stav 7
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 20
bez čp/če garáž 974
bez čp/če jiná st. 242
bez čp/če obč.vyb 43
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 101
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 67
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 4102
byt.z. byt 2721
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 22
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 151
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2921
LV 5672
spoluvlastník 9968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.11.2010 04.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 19:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.