k.ú.: 741779 - Podlusky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565555 - Roudnice nad Labem NUTS5 CZ0423565555
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 2100801
zahrada 357 201588
ovoc. sad 3 10066
travní p. 56 58224
lesní poz 3 14392
vodní pl. tok přirozený 33 31231
zast. pl. zbořeniště 1 169
zast. pl. 467 129989
ostat.pl. dálnice 18 18736
ostat.pl. jiná plocha 65 9012
ostat.pl. manipulační pl. 24 43193
ostat.pl. neplodná půda 18 8428
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 72804
ostat.pl. ostat.komunikace 107 88800
ostat.pl. silnice 4 21187
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 238
ostat.pl. zeleň 3 412
Celkem KN 1480 2809270
Par. DKM 947 415464
Par. KMD 533 2393806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 360
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 7
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 459
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 479
spoluvlastník 633

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 02.12.2021 1:1000 02.12.2021 *)
KMD 1:1000 29.11.2021
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2021 extravilán - mapa do 29.11.2021 intravilán - mapa do 2.12.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.