k.ú.: 741795 - Kostelec nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564656 - Budyně nad Ohří NUTS5 CZ0423564656
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 3353018
chmelnice 12 97848
zahrada 44 28749
ovoc. sad 1 2682
travní p. 69 76718
lesní poz 80 332795
vodní pl. nádrž přírodní 2 694
vodní pl. tok přirozený 20 19063
zast. pl. zbořeniště 2 1759
zast. pl. 88 40796
ostat.pl. jiná plocha 51 133672
ostat.pl. neplodná půda 38 27745
ostat.pl. ostat.komunikace 79 67077
ostat.pl. pohřeb. 1 1104
ostat.pl. silnice 13 75995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4544
Celkem KN 899 4264259
PK 2 65599
Celkem ZE 2 65599
Par. DKM 733 4126683
Par. KMD 166 137576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 85
LV 148
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2015
KMD 1:1000 09.04.2015
FÚO 1:5000 01.01.1980 09.04.2015 intravilán v 1:2880,extravilán v 1:5000
S-SK GS 1:2880 1843 09.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.